Definicions Català

  • adj./n. m. i f.[persona] Que treballa a les ordres d'algú que ocupa un càrrec més important: tracta els subordinats amb molta justícia i sap delegar responsabilitats. sin:  inferior,  subaltern
  • gramàtica [element gramatical] Que depèn d'un altre: les oracions subordinades depenen d'una oració principal.