Definicions Català

  • Proveir del que es necessita o del que convé tenir: aquest celler subministra el vi a tots els restaurants de la zona. sin:  abastar,  fornir,  proveir