Definicions Català

  • Agafar o sostenir amb fermesa una persona o una cosa, amb les mans o amb qualsevol altre instrument, de manera que no es mogui, ni caigui o s'escapi: subjecta fort els gos perquè no s'escapi.