Definicions Català

  • Que és involuntari o es deu a la subconsciència.
  • Subconsciència.