Definicions Català

  • Amb freqüència, moltes vegades en poc temps: ens ve a veure sovint. sin:  comunament,  regularment