Definicions Català

  • Fer que la sort decideixi qui es queda una cosa que es dóna o es reparteix, fent servir mitjans diversos: van sortejar un viatge entre tots els clients.