Definicions Català

  • Alteració emocional que causa una cosa que no s'espera: heu preparat una festa? quina sorpresa! sin:  estupor
  • Regal inesperat: dins la bossa hi tinc una sorpresa per a tu.