Definicions Català

  • Donar o trobar una solució o una resposta a un problema, un dubte o una qüestió. sin:  resoldre