Definicions Català

  • Deixar anar algú o alguna cosa que estava agafada o retinguda: la policia ha soltat els detinguts. sin:  afluixar,  alliberar,  amollar