Definicions Català

  • Persona que serveix en un exèrcit: els soldats es preparen per a la guerra soldat ras Militar que no té cap categoria que el distingeixi.
  • Membre de l'exèrcit que no té graduació: encara és soldat, però aviat el faran caporal.