Definicions Català

  • De la societat humana o que té relació amb aquest conjunt de persones que es relacionen entre si: estudia la vida social a les ciutats.
  • D'una associació o societat comercial, industrial, etc.: el nostre local social.
  • [animal] Que viu en grup formant colònies: la formiga és un insecte social.