Definicions Català

  • Mot emprat en l'expressió de sobte, que significa 'sobtadament, d'improvís': feia bo, i de sobte s'ha girat vent.