Definicions Català

  • D'una manera sobtada: estava tranquil però sobtadament s'ha posat a plorar.