Definicions Català

  • Quantitat d'una cosa a més de la necessària o útil: posarem la sobra de terra serà en aquell test.
  • sobres  Allò que sobra, especialment d'un àpat o menjar: és una llàstima haver de llençar les sobres d'un dinar tan bo. sin:  restes,  sobralles