Definicions Català

  • Ser superior a algú o a alguna cosa en algun concepte: un producte que sobrepassa tots els altres en qualitat. sin:  sobrar,  superar
  • Excedir en alçada: el germà petit sobrepassa el germà gran.