Definicions Català

  • Nom amb què se substitueix el d'una persona, que generalment fa referència a alguna característica de la seva manera de ser o de comportar-se. sin: àlies,  malnom,  renom