Definicions Català

  • Que no segueix les regles conegudes de la natura o que en supera els límits: algunes persones creuen en forces sobrenaturals.