Definicions Català

  • Ser superior a algú o a alguna cosa en algun concepte: va sobrar el seu enemic amb l'enginy. sin:  sobrepassar,  superar
  • Quedar després d'haver gastat la resta: hem comprat el regal i encara han sobrat diners.
  • No ser necessari, estar de massa, en un lloc, en una reunió, etc.: amb bones paraules m'han fet entendre que hi sobrava.