Definicions Català

  • Col·locació o posició d'una persona, animal o cosa en l'espai.
  • Posició determinada respecte als punts cardinals: l'orientació del poble és ideal. sin:  orientació
  • Estat o condició en què es troba una persona, animal o cosa en un moment determinat: la situació econòmica del país és immillorable.