Definicions Català

  • gramàtica Paraula o grup de paraules que constitueixen una unitat de sentit i tenen una funció determinada respecte dels altres elements d'una oració; es denomina adjectival, nominal, adverbial, preposicional o verbal, quan el seu nucli és, respectivament, un adjectiu, un nom, un adverbi, una preposició o un verb.