Definicions Català

  • Que està situat, en relació amb la posició d'una persona, en el mateix costat en què aquesta té el cor: escric amb la mà destra però menjo amb la sinistra. sin:  esquerre
  • Que representa una desgràcia i té conseqüències molt dolentes.
  • Que causa cert temor o angoixa pel seu caràcter funest o macabre o per la seva relació amb la mort: no m'agrada aquest casalot: té un aspecte sinistre.
  • Dany, destrucció o pèrdua important per causa de mort, incendi, naufragi, accident, o algun altre succés semblant: el sinistre aeri va produir cent víctimes mortals.