Definicions Català

  • Manca de simulació en les coses que es diuen o es fan: parlava amb tota sinceritat.