Definicions Català

  • Absència de complicació en una cosa: m'agrada la simplicitat en el vestir. sin:  senzillesa