Definicions Català

  • De manera simple: aquesta equació es resol molt simplement. sin:  senzillament
  • Solament, només: simplement l'has d'obrir i menjar-te'l.