Definicions Català

  • Manera de ser o d'actuar d'una persona que la fa agradable i atractiva per als altres.
  • Sentiment d'afecte i d'atracció cap a algú o alguna cosa: sento simpatia per aquesta ciutat.
  • medicina Relació patològica o fisiològica que es produeix entre dos òrgans del cos que no estan relacionats directament.
  • [persona] Que és agradable i atrau els altres: el vaig conèixer ahir i el vaig trobar molt simpàtic.