Definicions Català

  • Del sexe o que té relació amb el sexe: hi ha escoles on s'imparteix educació sexual.