Definicions Català

  • Reunió d'un grup de persones per realitzar una activitat o tractar un assumpte en un interval de temps determinat: la sessió de la junta directiva tractarà dels problemes financers de l'empresa.
  • Fase d'una activitat o part d'un procés que es desenvolupa en un interval temporal determinat: si no m'afanyo faré tard a la sessió fotogràfica.
  • Representació teatral o projecció d'una pel·lícula que es fa en una hora i un dia determinats: prefereixo anar a veure la pel·lícula de la sessió de la tarda que la de la nit.