Definicions Català

  • Utilitat o funció que acompleix una cosa: aquests pantalons m'han fet un bon servei.
  • Favor o benefici que es fa a una persona: m'has fet un gran servei venint-me a recollir.
  • Organització, amb el seu personal i els seus mitjans, que s'encarrega de realitzar una feina que satisfà determinades necessitats d'una comunitat: el servei de correusd'aquest país funciona molt bé servei de missatges curts Sistema que permet l'intercanvi de missatges en format de text mitjançant els telèfons mòbils.
  • Conjunt de persones que s'encarreguen de fer les feines d'una casa, d'un hotel, d'un restaurant, etc.: el majordom d'una casa és un membre del servei.
  • Conjunt d'utensilis que s'utilitzen per a una tasca determinada, especialment per servir menjars i begudes: tenen un servei de cafè de porcellana.
  • Fet de servir algú fent una feina, especialment com a criat o servent: feia mesos que no li pagaven els seus serveis servei militar Servei que es fa a l'estat exercint de soldat durant un període de temps determinat. servei social o servei civil Servei que es fa a l'estat col·laborant en feines d'interès social durant un període de temps determinat.
  • Habitació en què hi ha el vàter, el lavabo i altres elements que serveixen per a la higiene personal: el servei de dones és al fons del passadís.
  • En certs esports, impuls que es dóna a la pilota per posar-la en moviment i començar una jugada. sin:  sacada servei de porteria Servei concedit a l'equip defensor quan la pilota ha sortit per la línia de fons després d'haver estat tocada en darrer lloc per un jugador de l'equip atacant, que consisteix a xutar la pilota des de l'àrea de meta fent que sobrepassi l'àrea de penal.