Definicions Català

  • [persona] Que és responsable i rigorós i que actua pensant bé els seus actes, sense fer bromes i sense enganyar ningú: pots confiar en ell perquè és un noi molt seriós.
  • Que té un aspecte sever i sobri: això és una reunió seriosa, no una festa.
  • Que és greu o important, o que provoca preocupació: tenim un problema econòmic seriós.