Definicions Català

  • Que no té aigua, humitat o vapor d'aigua: quan la roba estigui seca, la plegarem.
  • [persona] Que està molt prim: has de menjar més, que estàs massa sec. sin:  flac
  • [vi, xampany, licor] Que ha estat preparat per tenir un sabor poc dolç: prefereixo el vi sec perquè el vi dolç em fa venir mal de cap.
  • [persona, caràcter] Que és brusc i poc afectuós en el tracte: no és mala persona però és una mica sec.
  • seques  Mongetes seques: la botifarra amb seques és un plat típic català.