Definicions Català

  • Enterrament d'un cadàver amb els ritus i cerimònies religioses o civils corresponents: el comte va rebre sepultura ahir al vespre. sin:  sepeli
  • Construcció funerària, generalment de pedra, que s'erigeix per enterrar el cadàver d'una o més persones. sin:  sepulcre,  sot,  tomba