Definicions Català

  • Fer que dues coses que estan juntes, mesclades o a prop l'una de l'altra, deixin d'estar-ho: cal separar el gra de la palla.
  • Estar situat entre dues coses o persones impedint que es puguin tocar: aquest envà separa l'habitació i la saleta.
  • separar-se  Deixar de viure juntes dues persones que formaven una parella o que estaven casades: hem de decidir si ens separem o no.