Definicions Català

  • Que està format per un o pocs elements. sin:  simple
  • Que no és excessivament luxós ni té massa ornaments: porta un vestit de núvia senzill però molt bonic. sin:  modest
  • [persona] Que actua amb naturalitat, espontaneïtat i sense ostentació: és un home molt senzill, tot i ser un dels més rics de la ciutat. sin:  humil,  modest