Definicions Català

  • Frase o dita amb un contingut moral o doctrinal: tal faràs, tal trobaràs és una sentència. sin:  màxima
  • Decisió que un tribunal o un jutge pren al final d'un judici o procés: el jutge va pronunciar la sentència condemnatòria.