Definicions Català

  • Capacitat de percebre sensacions a través dels sentits: a causa de l'accident, ha perdut la sensibilitat a les cames.
  • Tendència a deixar-se endur per sentiments de compassió o tendresa: m'agrada perquèés un noi amb molta sensibilitat.
  • Capacitat de resposta a certs estímuls que tenen alguns aparells científics molt eficaços: aquest termòmetre té una gran sensibilitat, nota variacions molt petites de temperatura.
  • Capacitat que té una pel·lícula fotogràfica per ser impressionada per la llum.