Definicions Català

  • En alguns sistemes polítics moderns, òrgan polític en què estan representats els diferents territoris d'un país i que s'encarrega d'acceptar o de refusar els projectes de llei que proposa el congrés: a l'estat espanyol, els dos organismes que formen el parlament són el senat i el congrés de diputats.
  • Edifici en què es reuneixen els membres del senat.
  • Reunió del senat.
  • A l'antiga Roma, assemblea de patricis i magistrats que constituïa el consell suprem de l'estat.