Definicions Català

  • Que quasi té les mateixes característiques, la mateixa aparença o les mateixes qualitats que una altra persona o cosa. sin:  afí,  anàleg,  similar