Definicions Català

  • Dels semites o relacionat amb aquest poble del Pròxim Orient: el poble jueu i l'àrab són pobles semítics. sin:  semita