Definicions Català

  • Absència de perill o de mal: la policia vetlla per la seguretat ciutadana.
  • Confiança en una cosa: has de tenir més seguretat en tu mateix.
  • Certesa o coneixement d'una cosa: tinc la seguretat que vindrà tard com sempre.
  • Actitud serena i confiada davant d'una situació compromesa, una dificultat o un problema: ens hem salvat de l'accident perquè conduïes amb molta seguretat. sin:  aplom,  serenitat