Definicions Català

  • Que està lliure de perill o de mal: l'avió és un mitjà de transport molt segur.
  • Que és cert i no admet cap dubte: no és segur que vinguin tots els convidats.
  • Que no és probable que falli o que funcioni malament: els frens d'aquest cotxe són molt segurs.
  • [persona] Que està convençuda d'alguna cosa o que hi confia plenament: estic segur que arribarem aviat. S'utilitza principalment amb el verb estar.