Definicions Català

  • Fet de seguir algú.
  • Que no està interromput en el temps: treballa sis hores seguides.
  • Conjunt de coses que segueixen les unes a les altres: em va explicar un seguit de mentides per justificar-se. sin:  consecutiu,  successiu