Definicions Català

  • Part d'un tot: alguns segments de la població rebran més ajuts socials que d'altres.
  • Part del cos d'alguns insectes o crustacis que és igual a unes altres amb les quals està disposada en línia i amb les quals s'articula: el centpeus té dues potes en cada segment.
  • matemàtiques Part d'una recta compresa entre dos punts determinats.