Definicions Català

  • Periode een honderd jaar: de 20e eeuw van 1901 tot 200. Zonde: eeuw
    Període de temps que comprèn cent anys: el segle xx va des del 1901 al 200. sin:  centúria
  • Període de temps, de durada indeterminada, que es considera molt llarg: fa un segle que ens vam veure.