Definicions Català

  • Que ocupa el segon lloc en una ordenació: després de l'ensenyament primari, ve l'ensenyament secundari.
  • Que és menys important que una altra cosa considerada principal: primer parlarem dels punts principals i després dels secundaris.
  • Que deriva d'una cosa o que depèn del que es considera principal: aquest medicament sedant té molts efectes secundaris.
  • economia [sector] Que està constituït per totes les activitats econòmiques relacionades amb la indústria i la construcció.
  • geologia [era geològica] Que segueix l'era primària i que s'estén des de fa 225 milions d'anys fins fa 65 milions d'anys: el període juràssic forma part de l'era secundària.