Definicions Català

  • Part d'una col·lectivitat que presenta característiques especials: un sector de la manifestació cridava i saltava.
  • Part o zona d'un local, d'una ciutat o d'algun altre lloc: el sector industrial de la ciutat queda al costat del mar.
  • economia Una de les tres parts en què es divideix l'economia d'un país, una regió, etc. per al seu estudi: l'agricultura forma part del sector primari.
  • matemàtiques Part d'un cercle compresa entre un arc i els dos radis que passen pels seus extrems.