Definicions Català

  • Sentiment de benestar o de plaer que es té quan s'ha acomplert un desig o s'ha cobert una necessitat: la satisfacció més gran que he tingut mai és tenir un fill. sin:  felicitat
  • Cosa que satisfà i produeix plaer: el seu cotxe nou és la seva única satisfacció.
  • Raó o acció amb què es respon a una queixa o a una ofensa: m'has humiliat i exigeixo una satisfacció.