Definicions Català

  • De la sanitat o que serveix per preservar la salut: el govern ha pres mesures sanitàries per frenar l'epidèmia.
  • Persona que treballa en els serveis de sanitat ajudant els metges i el personal especialitzat.
  • Aparell d'higiene i neteja que hi ha a les cambres de bany: el bidet és un sanitari.