Definicions Català

  • Quantitat de diners que es percep per una feina o un servei: el salari s'acostuma a cobrar setmanalment o mensualment. sin:  paga,  remuneració,  sou