Definicions Català

  • Moure repetidament una cosa de manera brusca i alternativament en direccions oposades: sacseja el pot de salsa abans d'obrir-lo. sin:  agitar,  sacsar