Definicions Català

  • Que és ferm, segur, fort i capaç de resistir: els fonaments de l'edifici són molt sòlids.
  • Que es fonamenta en raonaments que no es poden negar: ha fet una argumentació molt sòlida.
  • Que està ben organitzat i funciona: li han donat el crèdit sense problemes perquè és una empresa sòlida.
  • [cos] Que presenta forma pròpia i oposa resistència a ser dividit, a diferència dels líquids i dels gasos: els cossos sòlids.
  • matemàtiques Cos o figura geomètrica limitada per tres dimensions: els prismes i els cubs són sòlids.